blitz logo
favorites
Codul de etica Blitz apare ca o necesitate pentru reglementarea conduitei generale a colaboratorilor/angajatilor Blitz in vederea aderarii la un comportament unitar si exemplar la nivel general.

Cu precadere, este necesara adaptarea opiniei clientilor si tertilor cu privire la dezvoltatea agentiilor imobiliare. Dezvoltarea pietei imobiliare din ultimii ani a transformat agentiile imobiliare dezordonate in adevarate companii de importanta majora pentru piata comerciala a Romaniei.

Un brand precum Blitz, cu renume important in piata imobiliara si cu relatii externe de parteneriat cu colaboratorii/angajatii sai, trebuie sa dispuna de reglementari negociate clar cu privire la conduita, atitudinea si activitatea profesionala. Colaboratorii/angajatii Blitz sunt reprezentanti externi Blitz, respectiv toate persoanele fizice sau juridice colaboratoare cu compania prin raporturi juridice civile de colaborare, care din punct de vedere profesional reprezinta si brandul Blitz.

Asadar, Codul de etica a fost intocmit pentru a desemna comportamentul acceptat din punct de vedere moral de catre titularul brandului si colaborator/angajat. Prin exprimarea principiilor care guverneaza conduita morala a colaboratorilor/angajatilor, se urmareste dezvoltarea unei colaborari etice, integre si cresterea increderii in brandul Blitz, reprezentantii acestuia si in colaboratorii/angajatii Blitz.

Codul de etica are ca fundamente mai multe valori care ghideaza comportamentul colaboratorilor/angajati, ele exprimand orientarea etica a acestora care trebuie sa ia o decizie sau trebuie sa duca la indeplinire o obligatie rezultata din contractul de colaborare. Intentia care sta la baza redactarii codului de etica reprezinta dorinta de asimilare a fundamentelor si respectarea lor cu discernamant si moralitate, precum si evitarea unei eventuale respectari mecanice a acestora. Ca urmare, companiei Blitz i-a revenit sarcina de a asigura pentru buna desfasurare a relatiei de colaborare un indrumar etic.

De asemenea, ca urmare a faptului ca intregul cod se bazeaza pe valori morale si etice, prin ansamblul sau determina exercitarea unui comportament moral prin forta exemplului personal. 

Intregul proces de activitate, precum si toate deciziile Blitz vor avea la baza Codul de etica, cu toate valorile si principiile pe care acesta se fundamenteaza.

De la data aparitiei acesta este unul dintre cele mai importante documente de la nivelul relatiei de colaborare. La el vor adera toti colaboratorii/angajatii, fiind unul dintre documentele esentiale in realizarea ghidajului comportamental si in exercitarea intregii activitati profesionale care va fi bazata in intregul sau pe moralitate pe toata perioada de valabilitate a contractului de colaborare.
Prezentul Cod stabileste valorile etice si profesionale aplicabile pentru toti colaboratorii/angajatii Blitz.

Rolul Codului este acela de a indrepta comportamentul moral si profesional al colaboratorilor/angajatii Blitz, atat in timpul exercitarii activitatii profesionale, cat si in timpul liber, doar in masura in care comportamentul lor afecteaza imaginea brandului Blitz. Codul urmeaza sa contribuie la crearea unei imagini integre si a unui climat etic care sa determine colaboratorii/angajatii sa actioneze cu incredere reciproca si profesionalism.

Codul determina formarea si dezvoltarea discernamantului moral al colaboratorilor/angajatilor in concordanta cu valorile si principiile companiei Blitz.

Obligatiile prevazute de Codul de Etica se aplica in cazul tuturor tranzactiilor imobiliare si in cadrul tuturor activitatilor imobiliare, dar si in cazul oricarei interactiuni cu clienti Blitz sau terte persoane fizice sau juridice de catre toti colaboratorii/angajatii.
In desfasurarea activitatilor, orice colaborator/angajat trebuie sa cunoasca procedurile de lucru agreate de Blitz si negociate prin contractul de colaborare, precum si prevederile legale aplicabile profesiei pe care o desfasoara. Asadar, rolul prezentului cod este acela de a desemna ansamblul drepturilor si obligatiilor morale ale colaboratorilor/angajatilor pe toata perioada de valabilitate a contractului de colaborare.

Blitz si colaboratorul/angajatul isi asuma angajamentul pentru implementarea in cadrul colaborarii a principiilor onestitatii, integritatii si practicii echitabile in cadrul oricaror interactiuni intre colaboratori/angajati, intre acestia si clienti sau intre colaboratorii/angajati si terte persoane. In orice situatie s-ar afla, colaboratorii/angajatii Blitz, trebuie sa aiba un comportament bazat pe respect, impartialitate, obiectivitate, onestitate, egalitate de sanse, nediscriminare, deschidere si diligenta fata de clientii Blitz si toate persoanele fizice sau juridice cu care acestia interactioneaza, fara ingerinte care sa afecteze interesul Blitz, interesele legitime si drepturile acestor persoane, ori prestigiul si imaginea Blitz.

In relatiile cu clientii si tertii: Acest principiu este pe deplin aplicabil si in cazul colaborarii cu clientii sau cu tertele persoane fizice sau juridice cu care interactioneaza in exercitarea activitatilor profesionale. Astfel, nu este agreat in relatia de colaborare,  niciunui colaborator/angajat, sa refuze sa presteze servicii imobiliare sau sa trateze clientii Blitz sau tertii cu care interactioneaza, bazandu-se pe motive de rasa, culoare, sex, religie, origine nationala, varsta, necesitati speciale sau alt criteriu protejat de lege privind nediscriminarea.

Blitz nu tolereaza, sub nicio forma, faptele de coruptie. Colaboratorii/angajatii Blitz se obliga fata de acesta, inca de la inceputul colaborarii, sa nu ofere nici direct, nici indirect si nici sa promita sa ofere sume de bani sau alte valori functionarilor publici in vederea obtinerii de avantaje sau foloase necuvenite. 

Asadar, colaboratorii/angajatii Blitz se obliga in fata sa sa nu savarseasca pe toata perioada de colaborare fapte de coruptie, astfel cum sunt ele prevazute de lege si cum sunt stipulate mai sus. Cu toate acestea, in caz de incalcare a acestui principiu al codului etic, colaboratorul/angajatul se va face vinovat pentru faptele savarsite, Blitz neavand nici o implicatie sau legatura cu fapta penala a acestuia.

Nerespectarea acestui principiu reprezinta una dintre abaterile grave ale prezentului cod, iar pe langa sanctiunile penale care pot fi aplicabile faptuitorului, poate interveni si sanctiunea rezilierii contractului de colaborare.

Blitz si colaboratorii/angajatii sai se obliga sa mentina confidentialitatea cu privire la toate informatiile si actele pe care le detin sau le primesc in desfasurarea activitatii lor. 

Colaboratorii/angajatii Blitz trebuie sa se asigure ca prin modul in care indeplinesc obligatiile contractuale sau desfasoara orice alta activitate profesionala colaterala respecta interesul legitim si drepturile tuturor persoanelor fizice sau juridice cu care interactioneaza si se asigura ca prin conduita lor nu afecteaza demnitatea si integritatea acestora.

Toate obligatiile nascute din contractul de colaborare ale colaboratorilor/angajatilor Blitz trebuie indeplinite cu maximum de profesionalism, eficienta si eficacitate. Fiecare colaborator/angajat are obligatia de a depune intreaga diligenta in vederea perfectionarii profesionale continue pe toata perioada de colaborare cu Blitz.

In baza contractului de colaborare, Blitz poate pune la dispozitia colaboratorului/angajatului sau, contra cost, cursuri de perfectionare. Totodata compania Blitz este interesata de o dezvoltare educationala sanatoasa a colaboratorului/angajatului sau. Astfel, colaboratorul/angajatul pe cont propriu sau prin cursurile de perfectionare gandite si dezvoltate de Blitz si partenerii traineri ai acestuia poate sa se dezvolte educational in activitatea pe care o presteaza.

Colaboratorii/angajatii Blitz trebuie sa evite orice situatie de natura a genera un conflict de interese intre propriile interese si cele ale companiei Blitz sau ale clientilor acestuia.

Intreaga activitate de colaborare dintre compania Blitz si colaborator/angajat se bazeaza pe principiul legalitatii. Astfel, ambele parti se obliga sa respecte legea si sa se abtina de la efectuarea oricaror activitati care incalca dispozitiile legale si ar putea duce la sanctiuni civile, contraventionale sau penale.

In situatia in care se constata ca un colaborator/angajat Blitz a incalcat, cu buna stiinta, legislatia, acest aspect se va aduce de indata la cunostinta celeilalte parti, care va lua masuri in conformitate cu dispozitiile prezentului cod de etica cat si cu cele ale legislatiei aplicabile. In orice situatie de aceasta natura, unicul raspunzator pentru fapta savarsita este faptuitorul, acesta avand cunostinta despre faptul ca, compania Blitz nu agreaza incalcarea acestui principiu.

Compania Blitz si colaboratorul/angajatul sunt doua entitati juridice distincte, insa avand in vedere colaborarea bazata pe respect si etica, dar si faptul ca brandul Blitz s-a impus la nivel regional ca fiind unul dintre cele mai serioase si mai bune branduri imobiliare, partile au decis sa implementeze norme de conduita care sa creeze o protectie asupra imaginii lor.
Colaboratorilor/angajatilor Blitz le este interzis sa induca in eroare in mod deliberat pe vreuna dintre partile unei tranzactii imobiliare, cu privire la orice aspect care tine de tranzactia imobiliara. Colaboratorilor/angajatilor le este interzis sa ofere consiliere clientilor Blitz in domenii cu activitati specializate (juridic, contabil, financiar-bancar etc.) doar in cazul in care au specializare in domeniu si contractul de colaborare Blitz permite acest fapt.

Colaboratorii/angajatii Blitz se obliga sa mentina confidentiale toate informatiile pe care le primesc de la clienti in urma desfasurarii obligatiilor lor profesionale in calitate de specialisti in domeniu.

Colaboratorii/angajatii Blitz trebuie sa informeze permanent clientii cu privire la stadiul tranzactiilor imobiliare in care acestia sunt implicati si sa-i sustina si consilieze imobiliar pe toata perioada de valabilitate a contractelor de intermediere.

Colaboratorii/angajatii Blitz trebuie sa aiba intotdeauna un comportament profesionist, adecvat si etic fata de clientii Blitz, dar si fata de alte persoane fizice sau juridice cu care interactioneaza. Este interzisa folosirea unui limbaj vulgar in orice fel de comunicari, telefonice, prin e-mail, posta sau viu grai, cu clientii Blitz sau cu orice alte terte persoane.

In relatiile cu clientii, colaboratorii/angajatii trebuie sa aiba o tinuta adecvata. De asemenea acestia sunt obligati sa nu recurga la amenintari de niciun fel indiferent de comportamentul clientului Blitz.

Este interzisa orice interactiune cu un client al companiei Blitz daca colaboratorul/angajatul se afla sub influenta substantelor stupefiante sau ale bauturilor alcoolice. 

Orice sesizare facuta de un client Blitz cu privire la incalcarea prezentului cod de etica se va adresa companiei Blitz prin urmatoarele metode: apelare la serviciul Call Center la numarul de telefon: 0264.333.777 sau prin intermediul unui e-mail la adresa: office@blitz.ro sau feedback@blitz.ro. In aceasta situatie, reprezentantii Blitz vor efectua imediat verificarea veridicitatii informatiilor sesizate de catre clienti si vor lua masurile pe care le vor considera necesare si coercitive in concordanta cu dispozitiile contractului de colaborare si anexele acestuia. Clientul nu poate impune companiei Blitz aplicarea unui anumit tip de sanctiune, singurul care poate stabili tipul si intinderea sanctiunii aplicate este Blitz si doar cu respectarea amendamentelor prevazute de contractul de colaborare. De asemenea, clientul nu poate interveni in relatia directa dintre colaborator/angajat si compania Blitz, acesta avand doar posibilitatea de a constata si sesiza compania Blitz referitor la nerespectarea sau respectarea defectuoasa a dispozitiilor din Codul de etica Blitz.

In relatiile cu autoritatile publice colaboratorii/angajatii Blitz se obliga sa aiba un comportament adecvat si moral prin care sa nu aduca in niciun fel atingere imaginii si prestigiului companiei Blitz. De asemenea, le este interzis colaboratorilor/angajatilor sa ofere, direct sau indirect, sau sa promita sa ofere sume de bani sau alte valori, in schimbul obtinerii unor avantaje sau foloase necuvenite, pentru sine sau pentru altul. Astfel, acestora le este interzisa orice fapta de coruptie in relatiile cu autoritatile statului. Incalcarea prezentei obligatii va duce la rezilierea contractului de colaborare, iar orice fel de fapte de natura penala vor fi sesizate de catre compania Blitz autoritatilor competente in materie.

Colaboratorul/angajatul care a comis fapta este singurul responsabil pentru fapta savarsita, compania Blitz neputand fi tinuta raspunzatoare pentru comportamentul sau fapta persoanei implicate. 

In situatia in care se constata ca un colaborator/angajat Blitz a avut un comportament inadecvat fata de o autoritate sau institutie publica, in exercitarea obligatiilor rezultate din contractul de colaborare, compania Blitz va incerca sa stopeze acest tip de comportament prin consilierea colaboratorului/angajatului.

Colaboratorii/angajatii Blitz se obliga sa aiba o atitudine adecvata in relatiile cu orice parteneri ai companiei Blitz, dar si cu orice alte terte persoane fizice sau juridice cu care intra in contact in exercitarea obligatiilor contractuale. Acestia trebuie sa respecte drepturile si interesele tertilor, sa actioneze cu respectarea valorilor si principiilor ocrotite si promovate de compania Blitz, actionand doar cu respectarea moralitatii, diplomatiei si in spirit profesional in relatia cu acestia.

Toate dispozitiile prezentate mai sus cu privire la normele de conduita ale colaboratorilor/angajatilor Blitz sunt pe deplin aplicabile si in cazul interactiunilor cu terte persoane, pe toata perioada desfasurarii obligatiilor contractuale, dar si in afara acestora, atunci cand atitudinea lor este de natura sa aduca atingere prestigiului si imaginii brandului Blitz. 

Indiferent de natura lor, relatiile dintre colaboratorii/angajati Blitz si clienti sau potentiali clienti trebuie sa se desfasoare prin exteriorizarea unui respect reciproc, prin urmarea unei atitudini morale si profesionale.

Relatiile dintre colaboratorii/angajatii Blitz si clientii acestuia iau nastere prin incheierea contractelor de intermediere specifice scopului urmarit de catre client. La semnarea contractului de intermediere, clientii trebuie sa fie informati cu privire la toate aspectele care privesc colaborarea cu compania Blitz, iar colaboratorii/angajatii Blitz trebuie sa se asigure ca aceste contracte vor fi insusite de catre clientii companiei Blitz in deplina cunostinta de cauza. In acest sens, vor pune la dispozitia clientilor companiei Blitz contractele de intermediere pentru a fi lecturate si le vor raspunde acestora la toate intrebarile legate de dispozitiile si cuprinsul contractelor de intermediere. Contractele vor fi puse la dispozitia clientilor companiei Blitz la data la care are loc intalnirea cu acestia si vor asista clientii acestuia pana la lecturarea integrala a contractelor. Compania Blitz nu agreaza niciun fel de inducere in eroare care are ca finalitate semnarea contractului de intermediere in necunostinta de cauza cu privire la clauzele din contract. 

Dupa incheierea contractului de intermediere se pot demara procedurile in vederea indeplinirii obiectului contractului si anume identificarea unor parteneri cumparatori, vanzatori, chiriasi sau proprietari dupa caz si in final incheierea contractului de vanzare-cumparare sau de inchiriere dintre acestia. 

Colaboratorii/angajatii Blitz pot incheia contracte de intermediere in numele si pe seama companiei Blitz ca urmare a mandatului exprimat in contractul de colaborare si doar pentru specialitatea rezultata din dispozitiile contractului de colaborare.

Astfel, compania Blitz va pune la dispozitia colaboratorului/angajatului contracte de intermediere specifice care pot fi incheiate cu clientii acestuia in vederea respectarii mentiunilor de mai sus.

Asadar, colaborarea dintre colaboratorii/angajatii Blitz si clientii companiei Blitz se realizeaza doar in baza contractelor de intermediere incheiate. In lipsa acestora, compania Blitz nu recunoaste colaborarea cu acestia. 

Intermedierea reprezinta contractul prin care intermediarul se obliga fata de client sa il puna in legatura cu un tert, in vederea incheierii unui contract. Contractul de intermediere este reglementat expres de Codul Civil, in articolele 2096-2102.

Contractul de intermediere se poate clasifica in functie de tipul de contract care se va incheia la finalul intermedierii: de inchiriere sau de vanzare-cumparare.

Astfel, in situatia in care partile urmaresc ca finalitate incheierea unui contract de inchiriere a unui imobil, contractele de intermediere sunt clasificate in: contracte de intermediere cu proprietarul (Locatorul) respectiv contracte de intermediere cu chiriasul (Locatarul).

In situatia in care partile urmaresc incheierea unui contract autentic de vanzare-cumparare, contractul de intermediere se va incheia cu vanzatorul (proprietarul) respectiv cu cumparatorul.

Contractele de intermediere, indiferent de tipul acestora, pot fi incheiate atat cu persoane fizice, cat si cu persoanele juridice.

Indiferent de felul contractului care se urmareste a se incheia, colaboratorul/angajatul are obligatia de a semna contractul de intermediere cu toate partile, inainte de a efectua orice demersuri in vederea semnarii contractelor de inchiriere, respectiv contractelor de vanzare-cumparare.

Contractul de inchiriere reprezinta contractul prin care o parte, numita locator, se obliga sa asigure celeilalte parti, numite locatar, folosinta unui bun pentru o anumita perioada, in schimbul unui pret, denumit chirie. Contractul de inchiriere este reglementat expres de articolele 1777-1823 Cod Civil, respectiv de articolele 1824-1835 Cod Civil (care prevad regulile speciale aplicabile in cazul inchirierii locuintelor).

Dupa ce partile contractante se pun de acord cu privire la toate datele esentiale ale contractului, acestea se prezinta la sediul companiei Blitz, avand asupra lor actele de identitate si de proprietate, in vederea incheierii contractului de inchiriere. Partile sunt libere, in limita prevederilor dispozitiilor legale, sa negocieze orice clauze ale contractului de inchiriere. Compania Blitz poate pune la dispozitia partilor, in limitele contractului de colaborare, consiliere juridica de specialitate.

Antecontractul poarta denumirea de promisiune bilaterala de vanzare-cumparare si este reglementat de art. 1279 si art. 1669 Cod Civil. Antecontractul de vanzare-cumparare se poate clasifica in: antecontract de vanzare-cumparare sub semnatura privata si antecontract autentic de vanzare-cumparare. Indiferent de tipul antecontractului, pentru a se putea incheia este nevoie ca partile sa aduca acte de identitate, actul de dobandire, precum si date esentiale privind tranzactia ce urmeaza a fi incheiata. De asemenea, partile trebuie sa prezinte certificatele de casatorie sau de divort, dupa caz, precum si in situatia divortului vanzatorilor, actul de partaj pentru a verifica cui i-a fost atribuit bunul. In situatia antecontractului autentic de vanzare-cumparare este nevoie sa existe un extras de Carte funciara de informare nu mai vechi de 30 de zile, extras care se poate comanda prin intermediul biroului notarial unde urmeaza sa se incheie antecontractul, cu 4 zile lucratoare anterior datei stabilite pentru semnarea antecontractului autentic de vanzare-cumparare.

Vanzarea este contractul prin care vanzatorul transmite sau, dupa caz, se obliga sa transmita cumparatorului proprietatea unui bun in schimbul unui pret pe care cumparatorul se obliga sa il plateasca. Contractul de vanzare-cumparare a unui bun imobil se incheie obligatoriu in forma autentica, in fata notarului public. Contractul de vanzare-cumparare este reglementat expres de art. 1650-1762 Cod Civil.

Pentru semnarea unui contract de vanzare-cumparare este necesar sa fie comandat un extras de Carte Funciara de autentificare, extras care este eliberat in termen de 4 zile lucratoare. De asemenea, in plus fata de actele necesare pentru semnarea unui antecontract de vanzare-cumparare, este necesar ca partile sa aduca adeverinta de la asociatia de proprietari, adeverinta de la Electrica, adeverinta de la E-on Gaz, certificat fiscal de la Primarie (valabil 30 de zile de la data emiterii), certificat energetic, (valabil 10 ani), adeverinta de la Primarie daca imobilul a fost cumparat sub incidenta Legii 10/2001, daca este cazul, adeverinte de la: Ministerul Culturii si Cultelor, Primarie si Consiliul Judetean privind exercitarea dreptului de preemptiune (intaietate la cumparare), daca imobilul este monument istoric.

Colaboratorii/angajatii Blitz au obligatia sa respecte drepturile clientilor companiei Blitz pe toata perioada de colaborare cu acestia si au obligatia contractuala si morala de a sustine, consilia si sprijini clientii care trec prin oricare dintre etapele imobiliare precizate mai sus.

Colaboratorii/angajatii Blitz si reprezentantii companiei Blitz trebuie sa trateze clientii acesteia cu impartialitate si obiectivitate pe intreaga etapa de desfasurare a tranzactiei imobiliare.

Violentele sau amenintarile de orice tip la adresa clientilor Blitz este strict interzisa. Asadar, toate discutiile cu clientii se poarta de o maniera calma, folosind un limbaj cordial si cu maximum de profesionalism de catre colaboratorii/angajatii Blitz.

Orice colaborator/angajat care constata o abatere de la dispozitiile prezentului capitol va sesiza de indata compania Blitz care va analiza faptele descrise si va interveni prompt cu solutia pe care o va considera optima in circumstantele date.

Orice sesizare facuta de un client al companiei Blitz cu privire la incalcarea prezentului cod de etica se va adresa companiei Blitz prin urmatoarele metode: apelare la serviciul Call Center la numarul de telefon: 0264.333.777 sau prin intermediul unui e-mail la adresa: office@blitz.ro sau feedback@blitz.ro. In aceasta situatie reprezentantii companiei Blitz vor efectua imediat verificarea veridicitatii informatiilor sesizate de catre clienti si vor lua masurile pe care le vor considera necesare si coercitive in concordanta cu dispozitiile contractului de colaborare si anexele acestuia. Clientul nu poate impune companiei Blitz aplicarea unui anumit tip de sanctiune, singurul care poate stabili tipul si intinderea sanctiunii aplicate este compania Blitz si doar cu respectarea amendamentelor prevazute de contractul de colaborare. De asemenea, clientul nu poate interveni in relatia directa dintre colaborator/angajat si compania Blitz, acesta avand doar posibilitatea de a constata si sesiza compania Blitz referitor la nerespectarea sau respectarea defectuoasa a dispozitiilor din Codul de etica Blitz.

In cazul incalcarii uneia dintre clauzele prezentului cod de etica, compania Blitz are posibilitatea de a dispune incetarea contractului de colaborare, daca fapta colaboratorului este grava si aduce atingere imaginii si prestigiului brandului Blitz.

Este persoana juridica care colaboreaza cu compania Blitz in baza unui contract de colaborare. 

In cadrul prezentului Cod Etic, reprezinta Societatea Blitz Network SRL care este posesorul de drept al brandului Blitz.

Este persoana juridica colaboratoare/angajata care realizeaza activitatea de intermediere imobiliara cu privire la tranzactiile imobiliare dintre cumparatori si vanzatori sau proprietari si chiriasi, in functie specializarea sa rezultata din contractul de colaborare.
Intermedierea reprezinta contractul prin care intermediarul se obliga fata de client sa il puna in legatura cu un tert, in vederea incheierii unui contract. Contractul de intermediere este reglementat expres de Codul Civil, in articolele 2096-2102.

Desemneaza totalitatea legilor, regulamentelor, hotararilor in vigoare care sunt aplicabile.

Vanzarea este contractul prin care vanzatorul transmite sau, dupa caz, se obliga sa transmita cumparatorului proprietatea unui bun in schimbul unui pret pe care cumparatorul se obliga sa il plateasca.

Acest tip de contract poarta denumirea de promisiune bilaterala de vanzare-cumparare si este reglementat de art. 1279 si art. 1669 Cod Civil. El desemneaza acel tip de contract prin intermediul caruia o parte numita promitent-vanzator promite sa vanda un imobil iar cealalta parte denumita promitent-cumparator promite sa cumpere imobilul in conditiile stabilite de parti prin contractul incheiat.

Contractul de inchiriere reprezinta contractul prin care o parte, numita locator, se obliga sa asigure celeilalte parti, numite locatar, folosinta unui bun pentru o anumita perioada, in schimbul unui pret, denumit chirie.

Prezentul Cod de etica completeaza contractele de colaborare pe care colaboratorii/angajatii le-au incheiat cu compania Blitz, precum si prevederile legale aplicabile. Prezentul Cod de Etica se aplica tuturor colaboratorilor/angajatilor Blitz de la data intrarii in vigoare si pana la data incetarii contractului de colaborare. 

Colaboratorii/angajatii si compania Blitz au obligatia sa respecte dispozitiile prezentului cod de etica pe toata perioada colaborarii dintre acestia, respectiv pana la data incetarii contractului de colaborare.

Prezentul cod de etica intra in vigoare incepand cu data inceperii colaborarii respectiv relatiilor de munca si este aplicabil pe toata perioada de valabilitate a contractelor.

 La data incheierii contractelor de colaborare, respectiv de munca, colaboratorilor si angajatilor li se aduc la cunostinta prevederile codului de etica, pe care acestia si le vor insusi si isi asuma responsabilitatea fata de Compania Blitz ca le vor respecta.

Colaboratorii/angajatii inteleg faptul ca prin luarea la cunostinta a dispozitiilor prezentului cod, vor depune intreaga diligenta in vederea aplicarii cu discernamant a dispozitiilor prezentului cod de etica si vor evita aplicarea mecanica a acestora.

Prezentul cod de etica are 10 pagini.

Compania Blitz Network SRL

black friday

Site-ul nostru foloseste cookies pentru a imbunatati experienta navigarii si a oferi servicii mai usor de utilizat.

Informatii detaliate despre cum le folosim in site si cum poti gestiona consimtamantul vei putea gasi in Politica de utilizare cookies si Setari personalizate cookies.

Accept toate

Mulțumim!

Feedback-ul a fost trimis cu succes.